IMPACT GROWTH REIT
Language ThaiLanguage English
IMPACT Growth Reit
นักลงทุนสัมพันธ์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือ

REIT
คืออะไร? Icon Go To

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 04 มีนาคม 2564

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(03/02/2564 ถึง 17/02/2564)
17.80 18.00 17.50 17.70 3,512,200 62,086,670
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(06/01/2564 ถึง 02/02/2564)
19.00 19.00 17.50 17.90 13,820,100 251,145,510
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
04/03/2564 17.60 18.20 17.60 18.20 919,900 16,580,280
03/03/2564 17.30 17.60 17.30 17.60 254,000 4,449,560
02/03/2564 17.30 17.40 17.20 17.30 104,300 1,800,210
01/03/2564 17.30 17.30 17.00 17.20 74,300 1,279,640
25/02/2564 17.10 17.30 17.00 17.10 404,900 6,934,280
24/02/2564 17.40 17.40 17.30 17.40 80,700 1,401,210
23/02/2564 17.50 17.60 17.40 17.40 451,700 7,885,100
22/02/2564 17.50 17.60 17.40 17.40 336,500 5,891,170
19/02/2564 17.50 17.70 17.40 17.50 794,400 13,919,690
18/02/2564 17.60 17.70 17.50 17.50 391,400 6,881,270
17/02/2564 17.70 17.70 17.60 17.70 237,500 4,195,970
16/02/2564 17.70 17.80 17.60 17.60 128,300 2,268,800
15/02/2564 17.80 17.80 17.60 17.60 427,800 7,547,460
11/02/2564 17.70 17.80 17.70 17.80 268,000 4,764,450
10/02/2564 18.00 18.00 17.60 17.70 548,100 9,733,580
09/02/2564 17.80 17.80 17.60 17.60 399,500 7,088,520
08/02/2564 17.70 17.80 17.50 17.80 218,600 3,860,920
05/02/2564 17.70 17.80 17.50 17.70 240,500 4,228,900
04/02/2564 17.80 17.80 17.50 17.60 396,300 6,947,780
03/02/2564 17.80 17.90 17.60 17.70 647,600 11,450,290
02/02/2564 18.00 18.10 17.70 17.90 357,800 6,388,180
01/02/2564 17.90 18.10 17.80 18.00 96,800 1,737,280
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น